Противообледенителни инсталации

Системи за подово отопление

 

Системите DEVI за подово отопление се състоят от нагревателни кабели DEVIflex™ или рогозки DEVImat™, терморегулатори DEVIreg™ и монтажни принадлежности. Отоплителната система може да работи в мрежа, ако се използват мрежовите решения DEVIcom™ и DEVIlink™.

Оптимален комфорт
Топлината се движи нагоре! Този прост факт обяснява защо подовите отоплителни системи предоставят по-приятна топлина, отколкото алтернативните радиаторни системи. Радиаторът изпраща топлия въздух към тавана, над главата, където той изстива и се връща към пода като студено течение около краката. Системата DEVI за подово отопление предоставя приятна топлина за краката, тялото и главата. Тъй като създава само много нежно възходящо движение на въздуха, количеството вдигнат прах е намалено значително, което е голямо преимущество за хора, страдащи от алергии или астма.

Минимална енергийна консумация
Поради това, че топлинният източник е разположен по цялата площ на пода, както и заради прецизното управление на температурата от електронните термостати DEVIreg™, средната температура в помещението може да се намали с 1-2°C в сравнение с традиционното отопление с радиатори без това да засегне нивото на топлинен комфорт. Така се постига намаление на енергийната консумация с 10-20%, което прави системата изключително икономична и екологична.

Гъвкави системи
Системите DEVI за подово отопление осигуряват комфортна температура в жилища, офиси, халета, спортни зали и на практика навсякъде, където има нужда от отопление.
Друго важно обстоятелство е, че системите DEVI могат да бъдат инсталирани във всякакъв вид подови конструкции: бетонни, дървени или реконструирани.

Невидим източник на топлина
Системата DEVI е невидима. Тъй като е скрита в пода, тя предоставя нови интересни възможности за обзавеждане и вътрешен дизайн. Проблемът с неатрактивните и отнемащи място радиатори вече не съществува.

Дълъг живот и без поддръжка
Системата DEVI за подово отопление притежава дълъг живот. На практика може да се каже, че животът на нагревателните кабели DEVI трае колкото този на сградата, в която са инсталирани – и то без никаква поддръжка!

Нагревателните кабели и рогозки DEVI са с гаранция от 10 години.
Кабелите DEVIflex™ и рогозките DEVImat™ се доставят с 10-годишна гаранция. Термостатите DEVIreg™ са с живот, съответстващ на техническия напредък за определен период. DEVIreg™ се доставят с гаранция от 2 години.

Системи против лед и сняг за външни площи


Най-често срещаните приложения на системи DEVI против лед и сняг на външни площи са: рампи, алеи, тераси, стълби, тротоари, паркинги и мостове.

Инсталирана мощност
Когато се определя мощността W/m² на противообледенителна система, трябва да се вземе предвид следното:
1. Мястото, където системата ще бъде инсталирана – географско положение и специфичното приложение.
2. Конкретните изискванията към системата, например времето за топене на лед и сняг.

Инсталираните мощности в Дания са 200-250 W/m². За сравнение съответните мощности за Русия са: 250-500 W/m². За специфичните условия на България мощностите са от 220 W/m² (тераси, при които нагревателните кабели са до 3 cm под повърхността) до 350 W/m² (при павирани площи с дълбочина на кабелите до 10 cm).

На места като мостове, товарни рампи и тераси системите са подложени на студен вятър и преохлаждане, както над настилката, така и отдолу. Тук инсталираната мощност трябва да бъде увеличена с до 50%, за да се компенсират допълнителните топлинни загуби. Също е препоръчително да се използва подходяща топлоизолация под нагревателните кабели, за да се намалят топлинните загуби надолу. Там, където топлоизолацията под кабелите е невъзможна, препоръчваме мощност от 300-350 W/m².

Паркинги
Автомобилният паркинг заема най-често голяма площ, където е необходимо бързо топене на снега и леда. Инсталирането на система против лед и сняг предоставя много предимства. Тя реагира бързо на появата на сняг и се оказва отлична превантивна мярка срещу леда. С нея не съществува проблема със снегопочистването на заетите автомобилни места, а допълнително предимство е, че паркингът може да бъде използван изцяло. За да може такава противообледенителна система да работи ефективно, тя трябва да е изградена от нагревателните кабели DEVIflex™ и микропроцесорното управление DEVIreg™ 850 с цифрови сензори за влага и температура.

Рампи
Едно от големите предимства на системите DEVI против лед и сняг е, че те автоматично почистват от сняг и лед автомобилните рампи и ги поддържат проходими денонощно, независимо от климатичните условия. Това е много важно за някои специфични случаи, където достъпът трябва задължително да бъде осигурен, например за линейки или други автомобили. Има два варианта за изпълнение на противообледенителни системи за рампи:
1. Да се покрие с кабели цялата площ
2. Да се отопли само площта, където минават автомобилните гуми (на коловози).

Препоръчваме първия вариант за всички важни зони на натоварено автомобилно движение. При втория вариант може да се наложи почистване на леда и снега между коловозите, което ще доведе до усложнения. Вторият вариант се препоръчва за второстепенни площи като подходи към частни гаражи. Ако подходът е с наклон препоръчваме цялата площ да бъде покрита с кабели. Необходимо е ефективно отвеждане на разтопената вода, за да не замръзне тя извън отопляемата площ. Водоотвеждащата система също трябва да бъде защитена от замръзване.

Тротоари и алеи
Системите DEVI против лед и сняг осигуряват безопасно преминаване за пешеходците. Друго предимство е, че входовете на всички магазини са почистени.

Външни стъпала
Системите DEVI против лед и сняг са ефикасна превантивна мярка против хлъзгави и опасни стълби. Ако външните стълби са отворени и достъпни за студа отдолу, препоръчваме те да бъдат топлоизолирани. Стъпалата нямат нужда от изолация ако са върху солидна основа.
Инсталираната мощност W/m² при стъпалата трябва винаги да е по-голяма от мощността на m² за площта преди и след тях. Ако това не е спазено и повърхността преди стъпалата е суха, а те самите са хлъзгави може да се стигне до злополуки.
При изчисляване на дължината на кабела не забравяйте да вземете пред вид частта от кабела, която преминава по челото на всяко стъпало. Нагревателните кабели се полагат равномерно по дължината на стъпалото. Тъй като кабелите не се полагат по челата на стъпалата, първият кабел трябва да е възможно най-близо до края на всяко стъпало (5 сm). При полагане на кабелите всички камъни и остри предмети трябва да бъдат отстранени, за да не наранят кабелите.
Кабелите се полагат направо върху бетона и трябва да са на разстояние от 2 cm до 5 cm под повърхността на настилката. При настилки от плочи или гранитогрес препоръчваме кабелите да бъдат покрити със защитна замазка. Тя ще ги предпази от механични повреди при полагането на плочките. При отопление на стъпала препоръчваме двупроводни нагревателни кабели, защото при тях преминаването през ръба на стъпалата ще бъде само в едната посока и няма да се наложи връщане.

 

Системи против лед и сняг за олуци и водостоци

 

Системите DEVI против лед и сняг за покриви, олуци и водостоци могат да бъдат инсталирани на всякаква покривна конструкция, където съществува опасност от замръзване на олуците или водосточните тръби.
Системите ефективно намаляват рисковете за минувачите и предпазват сградата от повреди, причинени от замръзнали и преливащи олуци.

Системата против лед и сняг трябва да бъде инсталирана по края на покрива, където има риск от замръзване на вода или натрупване на сняг. Инсталирана в олуците и водостоците противообледенителната система осигурява свободно оттичане на разтопената вода.

Електронните терморегулатори DEVIreg™ предоставят оптимални резултати при минимални енергийни разходи. С модерните си сензори те прецизно следят атмосферните условия и автоматично включват и изключват отоплението, точно когато е необходимо. Най-често срещаните приложения на противообледенителните с-ми са: олуци, водостоци, седящи и долинни олуци и улами.

Необходима мощност
За да определите необходимата мощност на противообледенителна система за покрив трябва да вземете предвид типа на покривната конструкция и местните атмосферни условия.
Най-общо покривите се разделят на две категории:

1. Студен покрив. Студен е покривът с добра топлоизолация и ниски топлинни загуби нагоре. Той е застрашен когато слънцето топи снега на покрива.
2. Топъл покрив. Топлият покрив е лошо топлоизолиран и е с големи топлинни загуби. Той се затопля от отоплението на сградата и снегът върху него се топи дори и при отрицателна температура на въздуха. Стрехите, олуците и водостоците обаче са неотоплени и студени и когато водата стигне в тях замръзва. Ето защо инсталираната мощност при топлите покриви трябва да бъде по-висока, отколкото при студените.
В системите против лед и сняг за покрив се използват нагревателни кабели с мощност 15-30 W/m. При кабели с по-висока от 10 W/m монтажните аксесоари, с които се закрепват кабелите, трябва да бъдат изработени от материали, устойчиви на топлина.

Необходимата инсталирана мощност W/m² e подобна на тази при системите за външни площи.
За олуци на студен покрив най-често са необходими 30-40 W/m.
За олуци на топъл покрив необходимата мощност е 40-50 W/m.
За постигане на тази мощност трябва да се инсталират две или три кабелни дължини, а в някои случаи и повече.

 

Системи против замръзване на тръби и цистерни

 

Системите DEVI за отопление на тръби се състоят от нагревателните кабели DEVIflex™, електронните термостати DEVIreg™ и монтажни аксесоари. Прецизните термостати DEVIreg™ осигуряват оптимални резултати при минимални енергийни разходи.

Системите DEVI за отопление на тръби имат две основни приложения:

I. Предпазване на тръби от замръзване.
II. Поддържане на определена необходима температура в тръбите.

I.Системите против замръзване на тръби се използват за предпазване на водопроводни, канализационни и противопожарни инсталации. Системите за поддържане на температура отопляват тръби с вода или други незапалими флуиди, за да поддържат постоянна температура. Нагревателните кабели могат да бъдат инсталирани на тръби, които са в земята, или над нея.

Монтаж на кабели на външни тръби над земята.
Външните тръби над земята са изложени на студа повече и при тях е необходима по-добра топлоизолация.
Кабелите могат да бъдат положени на тръба по няколко начина:

1. Един или няколко кабела са положени в права линия по дължина на тръбата.
2. Кабелът е положен върху тръбата на вълнообразни линии.
3. Кабелът е увит около тръбата на спирала.

Обикновено тръбите са изолирани с пяна, минерална вата или друга топлоизолация. Изолацията може да е с различна дебелина, най често от 10 mm до 50 mm. Изолацията трябва да е защитена от вода и влага, за да не бъде повредена и за да се запази ефективността й. Ако нагревателните кабели са инсталирани над земята в обшивка или кожух, обшивката трябва да е солидна и да е маркирана с предупредителен надпис например:

“Внимание! Ел. нагревателни кабели под напрежение 220V.”

В повечето случаи е достатъчна мощност от 10 W/m ако са изпълнени следните условия:

• външният диаметър на тръбата е не повече от 50 mm.
• топлоизолацията е не по-малка от 50 mm.
• външната температура не пада под -30°С.

II. Поддържане на определена необходима температура в тръбите.

Системите против замръзване на тръби се използват за предпазване на водопроводни, канализационни и противопожарни инсталации. Системите за поддържане на температура отопляват тръби с вода или други незапалими флуиди, за да поддържат постоянна температура. Нагревателните кабели DEVIflex™ се полагат върху тръбата. Използват се при тръби, разположени в помещения или отвън, както и при тръби в земята или над земята.

Предимствата на системите за тръби са:

• Предпазват от образуване на лед в тръбите
• Осигуряват постоянен дебит
• Намаляват дълбочината на инсталиране на тръбите в земя
• Предотвратяват щетите от замръзване.
• Предотвратяват сгъстяването на флуида в тръбите
• Ефикасно поддържат топла водата.

 

Системи против преохлаждане пода на нискотемпературни камери

 

В хладилни камери, където температурата е постоянно между -20 и -30°С, студът все пак се предава към основите, въпреки добрата топлоизолация на пода. Водата в охладената земя при основите се натрупва и замръзва, като с това увеличава обема си, предизвиква ерозия и нанася сериозни щети на конструкцията.
Проблемите съществуват и при ледени пързалки, които са изкуствено охладени. Тези проблеми могат да бъдат решени с помощта на системи DEVI.

Инсталирана мощност
Характерните стойности за системи против преохлаждане са 15-40 W/m², но не по-малко от 15 W/m².
Максималното междукабелно разстояние С-С е 50 cm. Топлинните загуби надолу зависят от стойността на коефициента на топлопреминаване k на подовата конструкция, желаната температура на земята и температурата в хладилната камера.
Те могат да се изчислят с помощта на формулата:

P[W/m²] = At х k, където:

At е разликата в температурите на земята и в камерата.
k е коефициента на топлопреминаване на пода, W/m² °С

Монтаж
Монтажът на нагревателни кабели против преохлаждане се извършва по същия начин, както в обикновен бетонов под. За повишена сигурност се инсталират два идентични успоредни кръга с два термостата. Нагревателните кабели се поставят под топлоизолацията, защото трябва да се предпази от замръзване зоната под топлоизолирания под.
Кабелите трябва да бъдат инсталирани на не по-малко от 5 cm от топлоизолацията. Ако в хладилната камера има централни елементи, мощността при основите на тези елементи трябва да е по-висока, защото топлинните загуби са значително по-големи през не изолирани бетонови или стоманени конструкции.

Под на хладилна камера
Избор на продукт :

Кабелите, които могат да се използват при хладилни камери са DEVIflex™ DTIP-18, DTIP-10 или трифазен кабел DEVIflex™ DTCE-30, който свързан на 220 V има мощност 9 W/m.
При разстояние С-С от 40 cm., мощността ще бъде около 22 – 43 W/m². Управлението се извършва от термостати DEVIreg™ 330 (-10 +10°С),като двата независими кръга се свързват към два отделни термостата.

Термостата на кръг 1 се настройва на +6°С и осигурява необходимата температура за предпазване на пода.
Термостата на кръг 2 се настройва на +3°С и се свързва към аларма.

Ако в кръг 1 има повреда се включва кръг 2, като с това активира аларма, показваща че се е включил резервния кръг. При големи камери е по-добре площта да бъде разделена на няколко зони с по два независими кръга и термостати за всяка от тях.

Например, камера с площ 300 m² може да бъде разделена на три зони от 100 m² с по два кабела и термостата – общо 6 кабела и 6 термостата за цялото помещение. Жичните сензори на термостатите трябва да са поставени задължително в тръбички, така че да е възможна подмяната им в случай на дефект.

Врати
Вратите в хладилните камери са постоянно изложени на студ и когато са отворени уплътненията им лесно могат да замръзнат. Замръзналите уплътнения могат да повредят вратата, а и пречат тя да се затвори плътно, което води до навлизане на топъл въздух отвън и увеличени енергийни разходи. Ето защо, при такива врати се препоръчва уплътненията да бъдат отоплени със силиконови нагревателни кабели.
При плъзгащи се и въртящи се врати обледеняването може да причини проблеми с плъзгачите. Това се отнася не само за вратите на хладилните камери, а също за вратите на автомивки и гаражи, където има риск от замръзване през зимата. Проблемите тук могат да бъдат решени с нагревателни кабели DEVIflex™.
Системите против замръзване се използват обикновено при плъзгащи се и въртящи се врати, врати на хладилни камери, автомивки и гаражи.

Инсталирана мощност
Инсталираните мощности при врати на хладилни камери са обикновено 12-15 W/m за всяко уплътнение. При въртящи и плъзгащи се врати инсталираната мощност е като при системи против лед и сняг, напр. 250-350 W/m².

 

 Специфични приложения на системите DEVI

 

Отопление на антени и въжета
Системите DEVI се използват за предпазване от обледеняване на мачти, параболични антени и т.н., където има голям риск ледени висулки да паднат върху минувачите. Ръчното премахване на леда и снега няма да е необходимо повече.

Втвърдяване на бетон
Системите DEVI се използват за втвърдяване при отливане на бетон през зимата, когато строителните работи не могат да бъдат отложени дори при отрицателни температури.
Отоплителните системи DEVI могат да бъдат използвани навсякъде, където е необходимо да се поддържа нормален процес на втвърдяване.

Отопление на животновъдни ферми
В съвременното животновъдство е много важно животните да се отглеждат при оптимални условия. За да растат бързо, прасенцата не трябва да отдават телесна топлина към пода и обкръжаващата ги среда.
Добро решение е да се инсталират нагревателни кабели DEVIflex™ в пода на свинефермата. Това ще осигури повече топлина и по-бърз растеж на животните.
През първите два дни новородените прасенца трябва да са при температура около 30 °С. През следващите 4 седмици температурата постепенно се понижава до 18 °С.
Този процес се контролира лесно с помощта на електронните термостати DEVIreg™.
В птицефермите също е много популярно да се инсталира подово отопление с нагревателни кабели DEVIflex™. По-равномерната температура при пода без да е необходимо да се загрява цялата сграда намалява значително енергийната консумация.
Друго предимство е по-чистата и суха среда. Доказано е, че тя оказва положително влияние върху здравето на птиците и намалява склонността им да се кълват едни други. Така се намаляват и болестите. Друго предимство е по-бързото и лесно почистване и съхнене на пода при смяната на две поколения птици. Отоплителните системи DEVI могат да бъдат използвани при свинеферми, птицеферми и други животновъдни ферми.

Отопление на лехи
За да се ускори растежа и възпроизвеждането, почвата в оранжериите може да бъде отопляване от ранна пролет. Така растежът започва по-рано и се удължава сезона. Благоприятства се и отглеждането на растения, които обикновено растат в субтропичните и тропичните пояси. За постигане на необходимата температура са подходящи нагревателните кабели DEVIflex™, в комплект с електронните термостати DEVIreg™ за минимална енергийната консумация. Отопление на лехи може да бъде приложено в оранжерии, гнезда със семена и сандъци за разсад.

Отопление на тревни площи
Почвата под голф или футболни игрища може да бъде отоплена с нагревателни кабели DEVIflex™. Така растежът на тревата ще започне рано през пролетта и площта ще е готова с два месеца по-рано от обикновено. Сезонът може да бъде удължен до късна есен като периодът, през който тревата расте, се увеличи чрез нагряване на тревните корени.

Размразяване на земята
Копаенето в земята е трудно, когато тя е замръзнала през зимата. Този проблем се решава бързо и ефективно със системите за отопление DEVI. Временно положени нагревателни кабели покрити с топлоизолация могат да размразят земята през нощта, така че през деня да е годна за работа. Типичните области на приложение са строителни площадки, разкопки, гробища и др.

Защита на подове от конденз
При вратите между хладилни и отоплявани помещения има обмен на студен и топъл въздух, при който върху пода може да кондензира и замръзне вода. За да се обезопаси, зоната трябва да бъде отоплена. Допълнително предимство е, че ще бъде спрян студения въздух към топлите помещения.