Партньори

Наши пртньори при изграждането, въвеждането в експлоатация, подръжката и ремонта на отоплителни, вентилационни, климатични и противообледенителни инсталации са фирмите:

Деви ЕООД

Еър Трейд Сентър България ООД

Еър Клима ООД

Джи и Ей ООД

Клима Ком ООД

Се и Бе Енерджи Консулт ЕООД

Тангра ООД

Инос1 ООД

Балкан Строй АД

Мобилтел ЕАД

Адлон Билдърс Къмпани ЕООД

Креато Груп ЕООД

ЕТ ЕМ-Емил Митев

СНП България ЕООД

Алфа Грисин Инфотех БГ АД