Склад „М4” на фирма „Мобилтел”

mtel

Склад „М4” на фирма „Мобилтел” – Вентилационна и Климатична инсталации.