МОЛ “Sky City”, гр.София

skaysity

МОЛ “Sky City”, гр.София – Отоплителна инсталация (частично) и отопление за тръбната разводка на противопожарната инсталация.